de Koulangar Kennel (F)

  Jezabal de Koulangar
  Ch. Jinga de Koulangar
  Nedj Di de Koulangar
   Ch. Pamela Anderson de Koulangar
   Ch. Patty Blue de Koulangar
  Rakhmanina de Koulangar
  Syrella de Koulangar
  Theo de Koulangar
  Urbain de Koulangar