Nioro du Sahel Kennel (D)

  Lahzim Nioro du Sahel
  Ch. La-Sajii Nioro du Sahel