Prag, 04.11.2017, Marco Sistermann
Rüden
Baby Klasse:  gemeldet: 3  anwesend: 2
vsp1 Super Sweet Sigurd Azbelltas Dvorakova Hana
vsp2 Alexandre Dumas Gandamak Sevellec Marta & Ervoann
feht Pathetic Glance Isad Intisaa Rutskaya A. / Levchenko V.
    
Jüngsten Klasse:  gemeldet: 2  anwesend: 1
vsp 1 Bentley Calamus Skrobanek Radek
fehlt Cheerful Catcher Faradella Monakova Katerina
    
Jugend Klasse:  gemeldet: 5  anwesend: 5
v1 JCAC High in the Sky Sarah Fareh Pavlikova Ludmilla
v2 Nefrit Blue ze Zlicinskych Luk Poulova Alena
v3 C'Karl Lagerfeld All Tiger Sevellec Marta
v4 Nikos ze Zlicinskych Luk Pavlovska Ivana
sg Narius ze Zlicinskych Luk Sykorova Lenka
    
Zwischen Klasse:  gemeldet: 4  anwesend: 4
v1 CAC More than Meets The Eye Földesi Vanessza
v2 resCAC Relativity Re De Reyes Faktorova Ludmilla
v3 Messi ze Zlicinskych Luk Olzbutova Helena
v4 Desmond de Roy Juwel Von Persien Vejmelkova Gabriela
    
Offene Klasse:  gemeldet: 3  anwesend: 3
v1 CAC Brownie Faradella Buskova Marcela
v2 resCAC Izzy ze Zlicinskych Luk Olzbutova Helena
v3 Genesis Starlght Sarah Fareh Golichova Karla / Golich Boris
    
Sieger Klasse:  gemeldet: 3  anwesend: 3
v1 CAC CACIB BOB Vincenzo Nibali Gandamak Rambouskova Eva
v2 resCAC resCACIB Easygoing El Roalito Schellenberger Cornelia
v3 Good Genius Shou Gerat Rutskaya Anna / Lata ELena
    
Veteranen Klasse:  gemeldet: 1  anwesend: 1
v1 Bastien Akamiro Prokesova Jana
   
Hündinnen 
Baby Klasse:  gemeldet: 1  anwesend: 1
vsp1 Faridah Al-Fayed Frolikova Martina
    
Jugend Klasse:  gemeldet: 3  anwesend: 3
v1 JCAC JBOB Chloe Paris Sarah Fareh Molnarova Blanka
v2 Xera Eskashem

Földesi Vanessza

v3 Nirvana White ze Zlicinskych Luk Cimbala Jiri
    
Zwischen Klasse:  gemeldet: 3  anwesend: 3
v1 CAC Zoe Saldana Gandamak Maciova Alena
v2 resCAC Midnight ze Zlicinskych Luk Sykorova Lenka
sg3 Daenerys Princess Juwel von Perien Prokesov Jana
    
Offene Klasse:  gemeldet: 2  anwesend: 2
v1 CAC resCACIB Ulrika Gandamak Pisova Zuzana
v2 resCAC I'm yur Dream Calamus Polakova Pavla
    
Sieger Klasse:  gemeldet: 2  anwesend: 2
v1 CAC CACIB BOS nteresse ze Zlicinskych Luk Vozabule Karbanova Marketa
v2 resCAC Karakush Water Into Wine Faktorova Lusmilla
    
Veteranen Klasse:  gemeldet: 1  anwesend: 1
v1 VetBOB To Lejla Ramouskova Eva